Cổ trang

Mắt phượng mày ngài như thế nào

Mắt phượng mày ngài như thế nào

Nốt ruồi ở ngón tay giữa bên phải

Nốt ruồi ở ngón tay giữa bên phải

Nốt ruồi trên xương quai xanh

Nốt ruồi trên xương quai xanh

Nốt ruồi trên đầu trong tóc

Nốt ruồi trên đầu trong tóc

Đuôi lông mày vểnh lên trên

Đuôi lông mày vểnh lên trên

Nốt ruồi lòng bàn tay như thế nào

Nốt ruồi lòng bàn tay như thế nào

Đường chỉ tay chết sớm như thế nào

Đường chỉ tay chết sớm như thế nào

Lòng bàn tay có hình tam giác

Lòng bàn tay có hình tam giác

Nốt ruồi ở bắp chân phải

Nốt ruồi ở bắp chân phải

Nốt ruồi ở đầu lông mày bên phải

Nốt ruồi ở đầu lông mày bên phải