Lời thề tiếng Anh là gì

Lời thề tiếng Anh là gì,đôi lúc bạn cảm thấy vô cùng tức giận 1 chuyện gì đó làm bạn không vừa lòng, nếu bạn không kiềm chế bản thân mà vội nói ra 1 lời thề nào đó thì thật sự không nên chút nào, vì lời thề có khi ẽ ứng nghiệm thì sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà ít ai quan tâm suy nghĩ cho kỹ trước khi nói ra 

Lời thề tiếng Anh là gì

Lời thề tiếng Anh là oath, phiên âm là əʊθ.

Chắc chắn bạn chưa xem:

  1. Sức khỏe làm đẹp
  2. Sức khỏe làm đẹp
  3. Sức khỏe làm đẹp
  4. Sức khỏe làm đẹp
  5. Sức khỏe làm đẹp
  6. Sức khỏe làm đẹp

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến lời thề.

A liar is always lavish of oaths.    

Kẻ nói dối luôn xa hoa với những lời thề.

An oath that is not to be made is not to be kept.

Lời thề không được thực hiện sẽ không được giữ.

It is not the oath that makes us believe the man, but the man the oath.

Không phải lời thề khiến chúng ta tin con người, mà là con người tin vào lời thề.

When a chivalrous man makes an oath, he is faithful to it, and when he attains power, he spares his enemy.

Khi một người đàn ông hào hiệp thực hiện lời thề, anh ta làm đúng với lời thề đó, và khi anh ta đạt được quyền lực, anh ta tha thứ cho kẻ thù của mình.

Put more trust in nobility of character than in an oath.

Hãy đặt niềm tin vào tính cách cao quý hơn là vào một lời thề.

An oath always an oath until it is hold fulfilled. 

Lời thề luôn là lời thề cho đến khi nó được thực hiện.

To take an oath is like taking a road to one growth.

Lời thế giống như đi trên con đường để trưởng thành.

,Nguồn: cotrangquan.com

Danh mục:bí quyết làm đẹp

Tin Liên Quan