Cổ trang

Nốt ruồi ở vùng kín nữ

Nốt ruồi ở vùng kín nữ

Nốt ruồi ở ngón chân cái

Nốt ruồi ở ngón chân cái

Nốt ruồi ở khuỷu tay trái

Nốt ruồi ở khuỷu tay trái

Người có 1 hoa tay có cuộc đời như thế nào

Người có 1 hoa tay có cuộc đời như thế nào

Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn

Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn

Nam tuổi mậu thìn lấy vợ tuổi canh ngọ

Nam tuổi mậu thìn lấy vợ tuổi canh ngọ

Nốt ruồi ở giữa trán

Nốt ruồi ở giữa trán

Chồng tuổi quý dậu vợ tuổi ất hợi

Chồng tuổi quý dậu vợ tuổi ất hợi

Trán thấp có thông minh không?

Trán thấp có thông minh không?

Đường chỉ tay may mắn ở nữ

Đường chỉ tay may mắn ở nữ